متن زیر ترجمه ایست از سایت     http://buddhism.about.com

بودای خندان , بودای رضایت , خرسندی , وفور نعمت و سپاسگذاری

هنگامی که غربیان در ذهن خود به بودا فکر می کنند ,  به جای بودای تاریخی که در حال مراقبه و آموزش , چیزی که در ذهن آنان پدیدار می شود موجودی ست انسانی با شکمی بزرگ , سرخوش و شاد با سری طاس که بودای خندان گفته می شود که داشتن کاسۀ دریوزگی در دست طبیعت بودایی بودن او را مشخص می کند , اما دربارۀ شخصیت تاریخی او بیشتر بدانیم

اعتقاد به بودای خندان از باور های قدیمی چین در قرن 10 نشات گرفته است  , داستانهای واقعی درباره بودای خندان اشاره به راهبی از آیین ذن به نام چی تسو از فینگوا دارد که امروزه ژینگژائو نام دارد وی بیشتر به عنوان یک پیشگوی آینده چهره گشت و مورد علاقه مردم واقع شد , بر اساس باور ها , در زمان مرگ وی کشف کرد که تناسخ مایتریا بوداست که بر طبق آیین بودیسم در کتاب 3 سبد همان بودای زمان آینده است . بودایی که هزاران بار از کالبدی به کالبد دیگر تناسخ می یابد و در میان انسانها آشکار می گردد اما مردم زمان او را نمی شناسند . داستانه هایی درباره چی تسو در سراسر چین پراکنده شد و نام پو-تای یا همان بودای را بر او نهادند که به معنی خورجین کنفی بود , زیرا او هر جا که می رفت خورجینی در دست داشت که پر از شیرینی های گوناگون برای کودکان بود و عکسها بیشتر او را در حالی نشان می دهند که با کودکان است , او نماد پیشکش شادمانگی , بخشش و ثروت گردید  و نیز محافظ کودکان در برابر فقر و نا توانی . امروزه مجسمه بودای خندان تقریبا در ورودی تمام معابد بودایی چین دیده می شود و شکل لم دادن و خوابیدن وی در آسودگی تبدیل به نمادی شده است برای به دست آوردن شانس و اقبال , البته باید توجه داشت که این مسئله در آیین بودیسم ذکر نشده است و دربارۀ دوره زمانی خاصی در کشور چین است .

در مجموعه عکسی که دارای پنج تصویر می باشد و نمایان کنندۀ مراحل رسیدن به اشراق درآیین ذن بودیسم است , آخرین عکس نشان دهندۀ استادی به اشراق رسیده است که وارد شهر شده و مردم را برای رسیدن به اشراق مورد آموزش و راهنمایی قرار می دهد و برای آنان دعا می کند . پوتای ( بودای ) یا همان بودای خندان توسط بسیاری از بودایی های بخشهای دیگری از آسیا مورد پرستش قرار گرفت به طوری که در ژاپن به عنوان یکی از خدایان 5 گانۀ شانس و اقبال در آیین شینتو شاخته شد که هوتیی نام داشت و همچنین در تائوئیسم به عنوان خدای وفور نعمت شناخته شد.

خداحافظ دیگه حال ندارم ….