اکشوبهی یا  (Akshobhya

 

معنای لغوی :

آرام و خونسرد

نماد :

تحول از عصبیت و نفرت به عشق

جایگاه در استوپا :        

شرق

عنصر وجودی :

آب

حس مربوط به آن :

صدا

رنگ بودا :

آبی

حیوان حامل آن :

فیل

ذکر مربوط به آن

هیوم ( Hum)

 

 

وایروچانا  (Vairochana)

 

معنای لغوی :

درخشنده

نماد :

تحول از نادانی و بی خبری به آگاهی و بصیرت

جایگاه در استوپا :        

وسط

عنصر وجودی :

هوا

حس مربوط به آن :

دیدن

رنگ بودا :

سفید

حیوان حامل آن :

اژدها

ذکر مربوط به آن

اوم ( Om)

 

 

آمیتابا  یا آمیتایوس ( Amitabha  ) 

 

معنای لغوی :

روشنایی بی کران

نماد :

تحول از شهوت و آز و طمع

جایگاه در استوپا :        

غرب

عنصر وجودی :

آتش

حس مربوط به آن :

طعم

رنگ بودا :

سرخ

حیوان حامل آن :

طاووس

ذکر مربوط به آن

هره ( Hrih)

 

 

راتناسام بها وا  ( Ratnasambhava  ) 

 

 

معنای لغوی :

کسی که تولدش ارزشمند است

نماد :

نماد تحول از نخوت و غرور به بصیرت و اعتقاد به برابری و مساوی بودن با همه

جایگاه در استوپا :        

جنوب

عنصر وجودی :

زمین

حس مربوط به آن :

بو

رنگ بودا :

زرد

حیوان حامل آن :

اسب یا شیر

ذکر مربوط به آن

ترام ( Tram)

 

 

آموگاسیدی   (Amogasiddhi)

 

معنای لغوی :

پیروز و فاتح

نماد :

نماد تحول از حسادت و رشک به نیک خواهی

جایگاه در استوپا :        

شمال

عنصر وجودی :

هوا

حس مربوط به آن :

لمس

رنگ بودا :

سبز

حیوان حامل آن :

عقاب افسانه ای

ذکر مربوط به آن

آح ( Ah)

 

Advertisements