متنی یر برگرفته از سایت :  http://www.soulworkwithjeni.com/

مانتراها و نیایشها معمولا با ایجاد نوایی خاص و یا لرزش انجام می پذیرند که انرژی بسیار قدرتمندی را از طریق خود به کائنات منتقل می کنند , اعتقاد به این امر به زمانی حدود 8000 سال قبل یعنی به زمان آیین ودا باز می گردد . تکرار مانترا به انسان کمک می کند تا خود را به روح برتر نزدیکتر کرده و ذهن , بدن و روح خود را پالایش نماید . و در وجهی دیگر نوعی مراقبه  محسوب می گردد . تکرار مانترا ها با جمع زیادی از افراد می تواند عشق بدون شرط و انرژی شفابخش بسیار قدرتمندی را از خود برای کرۀ زمین و نیز موجودات انسانی در یک سطح گستردۀ جهانی ساطع کند , و این دلیلی است بر تکرار گروهی مانتراها . هنگامی که احساسات ما پالوده شدند در عشق مطلق و غمخوارگی گسترش داده می شوند . با تمرین منظم مانتراها و نیایشها شما تغییر شگرفی را در خود احساس می کنید که می تواند شما را قادر سازد جراهات روحی و روانی خود را پالایش نمائید .

مانترا های بسیاری برای استفاده وجود دارند که نسبت به اینکه به کدام بیشتر کشش و جاذبه دارید و اینکه از کدام آیین پیروی می کنید می توانید آنها را انتخاب کنید از قبیل :

57863807[1].PrayingHanuman.Madurai

Aum  یا   Om: مانترای مقسی که به آن صدای مرکز آفرینش نیز می گویند که از قدیمی ترین مانترا ها محسوب می شود و بعضی آن را به آغاز خلقت نسبت می دهند که همراه با این صدا بوده است . محافظی است بر باز نگاه داشتن چشم سوم . آشکار کنندۀ حقیقت غائی , صلح , بصیرت , روشنایی درون و یگانگی .

chanting1

Om Shanti Om  : از مانتراهای باستانی سانسکریت بوده است و به معنی صلح

eshgh

Ishq یا همان عشق : مانترایی به زبان عربی و به معنی عشق

monk%20meditating%20sagaing%20myanmar%20burma

Om Mani Padme Hum : در آیین بودایی این مانترا به معنی حس عظیم غمخوارگی و انرژی شفابخشی برای رسیدن به روشنایی مطلق در سرزمین درون است .

islam

Allaho Akbar , Ya Rahman Ya Ramih :

مانترایی در اسلام , اکبر به معنای بزرگ , رحیم و رحمان به معنای کسی که بخشنده و مهربان است و در کل به معنای ای کسی که بزرگ و بخشنده و مهربان هستی .

14217501cGQlypWwSc_ph

Undea Hibi : یک مانترای سرخپوستی و به معنی بردباری عظیم و نیز دهندۀ قدرت شفا بخشی مورد استفاده قرار می گرفته است که به خانواده و سرزمین منسوب می شود .

Hallejujah : از مانتراهای آیین مسیحیت محسوب می شود که دارای ریشۀ عبری است به معنی ستایش پروردگار .

hasidic-jew-praying-500

Shalom  : مانترای آشکار کنندۀ صلح در آیین یهود .

_41334970_ap_sadhu416

Gopala ,   Gopala ِ    Devakinandana   Gopala  :

مانترایی در آیین هندو , Gopala  ار نامهای کریشنا بوده و راما خدایان هندوئیسم را آشکار می گرداند .

ew070119f

Sattva : کلمه ای سانسکریت به معنای گوهر وجود , خاموشی و صلح در ذهن .

Advertisements