بیشتر مطالب آمده در ذیل ترجمه ای است از سایت http://www.dharma-haven.org

و موارد دیگر از منابع دیگری جمع آوری شده , اگر اشتباهی در ترجمه می بینید به بزرگی خودتون ببخشید.

final-om

تعریف مانترا :

در آیین هندو , مانترا نوائی است متشکل از یک کلمه و یا تعدادی کلمات با توانائی ایجاد تغییر ( اکثرا تغییر روحانی ) , استفاده از آنان بیشتر در مراسم مذهبی و به منظور پاکسازی سطح انرژی , کارمای منفی , دور کردن خطر و…. انجام می گیرد . سرچشمۀ بیشتر آنان در آیین ودا ئی هندوستان بود که بعد ها نقش بسیار مهمی در نیایش ها و مراقبه های   Buddhism , Jainism و Sikhism  پیدا کرد . استفاده از این کلمات که تکرار آنان باعث ایجاد انرژی در فرد تکرار کننده می گردد که در جهت مقاصد مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و سالیان متمادی است که آیین های شرقی از آن سود می برند . در ضمن لازم به ذکر است مانترا ها در تمامی آیین های باستانی وجود دارند نظیر سرخپوستان و بومیان استرالیا که در نوشته های آتی به آن خواهیم پرداخت .

مانترای om  در الفبای تبتی :

tibet_alphabet_ah_meditation

مانترای om  در الفبای سانسکریت هندی:

om

بودایی های تبت بر این باورند که تکرار مانترای Om Mani Padme Hum با صدای بلند و یا بدون صدا به صورت زمزمۀ درونی , قدرت دریافت  بخشایش , توجه به خویشتن وبرکت از الهۀ غمخوارگی را افزایش می دهد . گفته شده دیدن فرم نوشته شدۀ این مانترا دارای همان تاثیر می باشد . در تبت اکثرا این مانترا را به صورت حک شده بر روی سنگها و صخره ها در جایی که قابل رویت توسط مردم باشد می بینیم . از انواع  دیگر آن می توان گردونۀ مانی (Mani Wheel) یا همان گردونۀ نیایش ( Prayer Wheel  ) اشاره کرد که چرخاندن آن دارای همان تاثیر تکرار آن و یا دیدن فرم نوشتاری آن است . گردونه های کوچک و یا بزرگ نیایش اجسام مدوری هستند که بر روی آنها و گاهی درون آنها , مانترای Om Mani Padme Hum نقش بسته است و در سرتاسر این سرزمین مورد استفاده قرار می گیرد

گردونۀ نیایش

khorten_tibetan_prayer_wheel_zr42

flickr-224348085-image

گردونۀ نیایش : تکنولوژی روحانی از سرزمین تبت :

prayer-wheel

گفته شده است که تمامی تعالیم بودا در این مانترا خلاصه شده است , Om Mani Padme Hum را نمی توان به سادگی و در قالب یک عبارت و یا جمله ترجمه کرد . اما شایسته است که حداقل نکاتی در بارۀ این مانترا گفته شود تا افرادی که می خواهند آنرا در مدیتیشن های خود استفاده کنند , بتوانند قطره ای از دریای این مانترای بسیار قدرتمند را دریافت کنند و نیز افراد کنجکاو نیز کمی بیشتر دربارۀ ماهیت این مانترا و اهمیت آن در بودیسم تبتی خواهند دانست در این بخش به ارائه اطلاعاتی در بارۀ این مانترا خواهیم پرداخت .

مانترای Om Mani Padme Hum :

از شش سیلاب تشکیل شده است واز چپ به راست خوانده می شود :

Om(ohm)      Ma(mah)      Ni(nee)      Pad(pahd)      Me(may)    Hum(hung

این مانترا از هندوستان سرچشمه گرفته است , همانطور که از هند به تبت انتقال پیدا کرد سبک بیان آن تغییر پیدا کرد , به این دلیل که بعضی اصوات در سانسکریت هندی برای تبتی ها از نظر تلفظ بسیار سخت بود

شکل سانسکریت : Om Mani Padma Hum ( مانترای اولوکیتشوارا یا همان تجسم بودای مهر و شفغت )

شکل تبتی :  Om Mani Peme Hung ( مانترای چنرزیگ یا همان تجسم بودای غمخوارگی )

————————————————————–

معنای مانترای OM  :

افرادی که دربارۀ این مانترا می آموزند طبیعتا می خواهند بدانند که معنی آن چیست و اغلب به دنبال ترجمه آن به زبان انگلسیس و یا دیگر زبانهای غربی هستند . باید این را دانست که به علت وسعت معنی , این مانترا را نمی توان به چند کلمه ترجمه کرد . این مانترا شش ناحیه و قلمرو را از وجود رنج  پاک می گرداند

در قلمرو سامسارا ( باز پیدایی ) :

پاک می گرداند آفریده را از :

Om Mani Padme Hum

خدایان

سر مستی     /     غرور

Om

خدایان حسادت

حسادت      /      شهوت خوشگذرانی

Ma

انسان

هوای نفس    /      شهوت خواستن

Ni

حیوان

حماقت    /      قضاوت

Pe

ارواح گرسنه

تنگدستی   /     شهوت تصرف

Me

جهنم

تجاوز     /     تنفر

Hung

این جدول این گونه خوانده می شود که مثلا در مورد اول ذکر  om وابستگی های زایندۀ سرمستی و غرور را از آفریده پاک می گرداند تا وی را که در قلمرد خدایان زاده می شود رمجیده خاطر نگرداند .

——————————————

آشکار کنندۀ رازهای پنج کالبد بودا و مبدأ تمام شادی ها , ریشۀ تمام فضائل و مسیری با ارزش به سوی درک برتر و آزادی ذهن .

Om = کلمۀ اوم با رهائی در ارتباط است و گاهی به معنی راه نیل به رهائی نیز به کار می رود .

Mani = به معنی جواهر و گوهر به کار می رود .

Padme = اشاره به گل نیلوفر یا همان لوتوس دارد و نماد کمال روحانی است . نماد خلوص .

Hung = محافظی دز برابر رنج سامسارا ( چرخۀ زایشهای مکرر ) ایجاد می کند .

تکرار این مانترا دروازه های منتهی به زایش دوباره در سطوح بالاتر و یا پائین تر در قلمرو سامسارا را خواهد بست : قلمرو جهنم , قلمرو ارواح گرسنه , قلمرو حیوان , قلمرو انسان و قلمرو خدایان .

این مانترا کارما را پاک می کند . حتی گفته شده اگر حیوانی این مانترا را گوش کند در سرزمین برکت و سعادت زاده خواهد شد .

فکر کردن به آن شرارت هایی را که از زمان های بسیار دور روی هم انباشته شده است را پاک می گرداند

دست زدن به نوشتاری که این مانترا بر آن نقش بسته است باعث دریافت آرامش از بودا ها و بودی ساتواهای بیشمار می گردد .

در بودیسم تبتی , در هر صورت خواه  تکرار یا شنیدن , لمس کردن , فکر کردن به آن و یا مدیتیشن با آن تمام اینها باعث بر انگیخته شدن کالبد حقیقت حقیقت غائی ( دارما کایا Dharmakaya ) می گردد .

راه اتصال به یگانگی مطلق از میان گوهری می گذرد که درگل نیلوفر است و در دلم جوانه می زند . ( از معروف ترین معانی این مانترا ).

aum

حضرت مقدس دالایی لاما در تفسیر این مانترا در وب سایت رسمی خود ذکر کرده است : بنابراین شش سیلاب Om Mani Padme Hum یک کل متحد هستند که غیر قابل تقسیم می باشند و شما می توانید با تکرار آن  , بدن , ذهن و گفتار آلوده و نادرست خویش را به بدن , ذهن و گفتار پاک یک بودا مبدل سازید

Advertisements