بی گاهان به غربت به زمانی که خود در نرسیده بود 

چنین زاده شدم در بیشه جانوران و سنگ 

و قلبم در خلآ تپیدن آغاز کرد .

پست الکترونیک من: v.eshraghi79@yahoo.com

Yahoo ID :    V.eshraghi79

Advertisements